Elismerések Víz világnapja alkalmából

Március 22-e, a Víz Világnapja alkalmából, a Debreceni Vízmű Zrt. gazdasági igazgatója, Bereczné Eszterhai Valéria, a viziközmű szolgáltatás területén végzett példamutató munkája elismeréséül  a Magyar Víziközmű Szövetség által adományozott „Víziközmű Ágazatért Érdemérem” elismerésben részesült.

Bereczné Eszterhai Valéria

Társaságunk vezető tisztségviselője 44 éve tevékenykedik a gazdasági élet különböző területein; okleveles közgazdász és könyvvizsgáló, adótanácsadó. 1997. év óta dolgozik a vállalatnál, kezdetben, mint főkönyvelő, majd 2003-tól gazdasági igazgatóként. Feladata a cég tervezési, elemzési tevékenységeinek ellenőrzése, komplex beszámolók készítése, önálló számviteli-pénzügyi tevékenység összehangolása, banki kapcsolatok kialakítása, fejlesztése, a cég finanszírozási problémáinak megoldása, controlling és cash-pool rendszer működtetése, folyamatszabályozása, leányvállalatok alapításának gazdasági előkészítése.
A víziközmű működtetés, üzemeltetés magyarországi tapasztalatait példaértékűen hasznosította a határon túli leányvállalatokat érintő (Székelyudvarhely, Nagyszalonta, Parajd, Madarász) pénzügyi-szakmai döntések során.

A MAVÍZ Közgazdasági Bizottságának 2001-től tagja, a víziközmű szakma Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsában 19 éve tevékenykedik, ahol a pénztár racionális gazdálkodásának szakmai előkészítésben is aktívan részt vesz.

Konferenciákon gyakran tart előadásokat; értékvesztés, felújítás-karbantartás, térítésmentes eszközök, támogatások, vagyonkezelés, controlling, vezetői számvitel témakörben.

Munkavégzésére a szakmai alaposság, kreativitás jellemző. Szívesen osztja meg tapasztalatait munkatársaival; vezetője megbízható munkatársnak ismeri, véleményét határozottság és őszinteség jellemzi.

2015-ben a Belügyminisztérium a KvassayJenő Emlékérem odaítélésével ismerte el addigi tevékenységét.

A Debreceni Vízmű Zrt. másik díjazottja Nagy József, a Vízhálózati Üzem vezetője, aki „Víz Világnapi Emlékérem” kitüntetésben részesült.

Nagy József

Kollégánk 1974 óta dolgozik társaságunknál, s az óta csaknem valamennyi szervezeti egységénél volt lehetősége eredményesen tevékenykedni különféle munkaterületeken és beosztásban ágazattól függetlenül. Ebből eredően a Debreceni Vízmű Zrt. múltjára, fejlődésére, jelenére is tágterű rálátása van szervezeti és szakmai szinten egyaránt
A vízhálózati üzem vezetőjeként élenjárt a polietilén ivóvíz rendszerek, vezetékek, technológiák bevezetésében és alkalmazásában Debrecen város ivóvízellátó rendszerében, építési és javítási tevékenységben azt napi gyakorlattá tette. Az általa üzemeltetett vízellátó rendszert, annak kapcsolódási pontjait és tulajdonságait összefüggéseiben ismeri és munkája során eredményesen alkalmazza.
Munkáját hivatástudat, áldozatkészség és gyakorlati jellegű szemlélet jellemzi. A vízhálózati üzem szervezeti tevékenységét hatékonyság, rugalmasság, kreatív probléma és feladatmegoldó képesség jellemzi, melyet beosztott dolgozóitól, munkatársaitól is elvár, illetve mint szemléletet honosított meg vezetői időszaka alatt.  
(A díjak személyes átvételére egy későbbi időpontban kerül majd sor.)

A kitüntetésekhez Társaságunk munkatársai nevében szívből gratulálunk, további sikerekben gazdag, egészségben eltöltött éveket kívánunk!